03/07-30/09 [Mijakovići, BiH]
filozofija
filozofija